Ahoj! Korzystam z faktu, iż śnieg wciąż się dzielnie trzyma podłoża!

W prezentacji czytanka dla wszystkich: dla dzieci z trudnościami komunikacyjnymi, dla dzieci z trudnościami w komponowaniu wypowiedzi (zarówno ustnych, jak i pisemnych). Podobnie, jak w poprzednich czytankach możecie rzucać czytankę na tablice interaktywne w Waszych klasach, aby każdy uczeń mógł swobodnie korzystać z tego narzędzia.

Początek strony