Kliknij w prezentację i korzystaj z nowej czytanki!

Tekst wiersza został przetłumaczony na obrazki; zwróć uwagę, że niektóre znaki graficzne są inne, niż słowa wiersza. Możesz dowolnie wykorzystać materiał z prezentacji:

1) możesz skorzystać wyłącznie z tekstu pisanego oraz zdjęć słonia z połkniętymi przedmiotami, zwierzętami - dzieci mogą dokańczać zdania korzystając z podpowiedzi zawartych na znakach graficznych (taki "zabieg" pojawił się na slajdzie ze stonogą - stonoga nie została zamieszczona w pasku zdaniowym)

2) możesz skorzystać zarówno z tekstu jak i ze zdań umieszczonych poniżej postaci słonia

3) czytając tekst wiersza zawsze dbaj o to, aby korzystać z wizualizacji będących "pod ręka" (maskotki, wycięte na dużym formacie ilustracje, autentyczne przedmioty) 

4) kiedy Twój uczeń zrozumie cały tekst spróbujcie rozwiązać klasówkę zamieszczoną na końcu prezentacji

5) angażuj wszystkie dzieci w pracę z tekstem; obejrzyj propozycję klasówki i potraktuj ją jak pomysł, który możesz dowolnie zmieniać (sprawdzenie umiejętności ucznia wcale nie musi mieć formy do jakiej wszyscy przywykliśmy).

Bawcie sie dobrze!

 

 

Początek strony