Poniższy kwestionariusz jest narzędziem pomocniczym do ustalenia umiejętności osoby niemówiącej. Można go uzupełniać podczas pierwszych spotkań diagnostycznych. Dokładnie obserwuj wszystko, co osoba niemówiąca jest w stanie zaprezentować, nanieś obserwacje w kwestionariuszu i wyciągaj wnioski.

Kwestionariusz jest dokumentem do samodzielnego wypełnienia. Nie zbieramy odpowiedzi i nie wykorzystujemy odpowiedzi. Nie będziemy także odpisywać w razie ich otrzymania.

 

 

Początek strony