Dzieci z trudnościami komunikacyjnymi pozostawione bez pomocy w tym obszarze (komunikacji) nie będą pełnoprawnymi uczestnikami podczas zajęć. Staną się bierne - to tzw. pozorna uwaga, pozorne rozumienie przekazywanych treści.

Gdzie mogą się zaczynać kłopoty?

  • na poziomie rozumienia polecenia związanego z zadaniem,
  • na poziomie rozumienia treści opowiadania (nauczyciel czyta historię wszystkim dzieciom),
  • na poziomie reakcji na pytanie nauczyciela (czas),
  • na poziomie utworzenia odpowiedzi na to pytanie (szyk zdania).

Część z dzieci z niższymi kompetencjami komunikacyjnymi spotkała się wcześniej ze wsparciem komunikacji za pomocą znaków manualnych (gestów), jednak część z nich nigdy wcześniej ich nie poznała. To, z czym mają styczność "od zawsze", to znaki graficzne (popularne obrazki).

W zamieszczonym poniżej filmie zobaczysz, jak zaktywizować dzieci z niższymi kompetencjami - będą mogły mówić i czytać obrazkami, dzięki temu będą zaangażowane, a znaczenie treści których rozumienie na poziomie słów będzie utrudnione (lub wręcz niemożliwe), wytłumaczysz korzystając z wizualizacji! Dzięki temu Twój uczeń będzie mógł czynnie brać udział w aktywnościach klasowych.

Spójrzcie jak można wykorzystać darmową pomoc w komunikacji i uczynić z niej absolutnie fantastyczną pomoc w trakcie lekcji, a także wszelkich zajęć kompensacyjnych i korekcyjnych.

Go to top